Doel

Aljamdu, Aanleg vrouwentuin

Gambia is een land aan de westkant van Afrika en het heeft ongeveer 1,5 miljoen inwoners. Het heeft een subtropisch klimaat en de temperatuur is het gehele jaar 25 graden of hoger, daarom heel mooi vakantieweer. De laatste jaren is Gambia meer in opkomst als vakantieland, zon, 6 uurtjes vliegen, gastvrijheid en een zeer beperkt tijdsverschil, maken het tot een aantrekkelijk alternatief. Bijkomend voordeel is dat Engels de voertaal is. Het land is zeker voor Afrikaans begrippen erg klein. Landinwaarts is het ongeveer 35 kilometer van de noord- tot de zuidgrens. Aan de kust is dit ongeveer 70 kilometer. Het land is helemaal omsloten door Senegal.

Het gemiddeld inkomen van een arbeider bedraagt omgerekend ongeveer € 60,– per maand in de gebieden waar toeristen komen. Verder landinwaarts is dit een stuk lager. Ondervoeding komt gelukkig weinig voor, maar er is wel degelijk armoede in dit land.
Behalve de uitdaging was voor ons het helpen van deze mensen een belangrijk doel voor deze reis en dan niet zozeer in het geven van geld, maar het ondersteunen van een concreet project waarmee men in de toekomst voedsel en een inkomen uit kan halen. Als project hebben wij “De vrouwentuin van Aljamdu” gekozen, hierover zometeen meer. Bijkomend voordeel van dit project is dat er in dit dorp al een Nederlandse stichting actief is die de projecten begeleid en hierop toezicht houdt. Informatie hierover is te vinden op: www.aljamdu.com

Om de gezondheid te bevorderen en de gezinnen in het dorp Aljamdu meer kans te geven op een extra inkomen is er een project opgezet om gezamenlijk groente en fruit te verbouwen. Omdat dit grotendeels het werk is van de vrouwen, wordt dit project de “vrouwentuin” genoemd. Het voordeel om dit gezamenlijk te doen is erg groot.
Bij een vrouwentuin kunnen zaken geregeld worden die voor één persoon of één familie gewoon te duur zijn. Hierbij moet vooral gedacht worden aan goede afrastering, goede watervoorziening en aanschaf van zaad en gereedschap. Wanneer de tuin gaat produceren zullen de vrouwen de verdere kosten uiteindelijk zelf moeten dragen, maar hier tegenover staan natuurlijk de inkomsten uit verkoop. Deze gemeenschap heeft nog de nodige financiële middelen nodig om dit project verder op gang te helpen. De waterput is al geboord, maar er moet nog een pomp aangeschaft worden en zonnepanelen om deze te laten draaien. Dus een concreet project, wat mede door uw sponsoring van deze trip, mogelijk gemaakt kan worden.
Hoe werkt het: wij, team X, kopen voertuigen, 2 auto’s en een motor, waarmee wij de reis van Antwerpen naar Banjul gaan maken. Deze voertuigen worden in Banjul geveild en de opbrengst gaat volledig naar dit project.

Behalve voor de aanschaf van de voertuigen moet u denken aan brandstof, tol, gidsen, begeleiding in Maurentanie, terugreis e.d.. De kosten voor eten, drinken en het verblijf onderweg nemen wij graag voor eigen rekening. Maar ondanks dit is het toch een substantieel kostenplaatje waarvoor wij op zoek zijn naar sponsoring.